Beton rendelés / Adatvédelem • Impresszum

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a tudomásunkra jutott adatokat, információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Azokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény maradéktalan betartása mellett tároljuk.

Az önkéntesen megadott adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

 


 

IMPRESSZUM

Cég neve: Readymix Hungária Kft.

Cég székhelye: 1095 Budapest, Hajóállomás u. 1 

Központi telefonszám: +36 1 215 0874

Cégbejegyzés kelte: 1990/06/26
Cégbejegyzés száma: 01-09-062494
Vezetve a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága nyilvántartásában.

Adószám: 10247792-2-43